Václav Zahradníček

"Dřevěná architektura je blíž přírodě, umožňuje odvážnější konstrukční počiny a chytřejší řešení. Jsem rád součástí této krásné a zajímavé oblasti architektury, která je přínosem ekologickým, estetickým i psychosomatickým."