20 AC Lesy ČR

Komerční a veřejné stavby - Soutěže a návrhy
Vizualizace
Stanislav Šimoníček
Vyhlašovatel
Lesy ČR, Hradec Králové

Náš návrh nového administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové je založený na propojení interiéru a venkovního prostředí, kde bezprostřední blízkost lesa hraje klíčovou roli.

Obklopeni lesem

Administrativní centrum je rozděleno do dvou budov, které jsou vzájemně provozně spojeny. Vyšší čtyřpodlažní budova tvoří dominantní urbanistický prvek s jasně definovaným architektonickým výrazem a reprezentuje významnost celostátní instituce Lesů ČR. Druhý dvoupodlažní objekt s prosklenými atrii a se vzrostlými stromy vytváří příjemné pracovní prostředí a svou transparentností ve spodní části umožňuje přímý kontakt s lesem. Návrh reaguje na drobné měřítko rozptýlené okolní zástavby, která je tvořena převážně rodinnými domy a původní vilovou zástavbou. Předprostor a parkovací plochy před budovami jsou pojaty jako nově založený listnatý les, který nenásilně přechází do přilehlého příměstského lesa.

Dřevo

Díky vnitřním atriím jsou kanceláře a jednací místnosti propojeny s vnějším prostředím lesa. Atria nabízí nejen zajímavé průhledy, různé hloubky traktů, ale také umožňují vytvářit nezaměnitelnou světelnou atmosféru v interiéru, která je typická pro lesní porost. Dřevo je nejen konstrukčním stavebním materiálem administrativního centra, ale je také sjednocujícím prvkem fasád obou budov, které jsou tvořeny modřínovými lamelami.

Variabilní dispozice

Základem návrhu je přehledné a logické dispoziční uspořádání. Zatímco vyšší budova je určena především pro veřejnost, kanceláře a prostory pro zaměstnance jsme navrhli do nižší dvoupodlažní budovy. V podzemních podlažích pod oběma objekty se nachází technické zázemí, archivy a parkování. Vstup do budovy je intuitivně podpořen stromořadím. Díky zvolené dřevěné skeletové konstrukci je dispoziční uspořádání zcela variabilní, pevně jsou určena jen komunikační jádra. Administrativní prostory mohou být proto pojaty jako větší open space prostory, ale i jako malé kanceláře určené pro individuální soustředěnou práci.

21
Další projekt

Kamenice - Ládví

Posuň