Klára Vratislavová

"Dobrá architektura může vzniknout pouze skloubením estetické a technické stránky, a proto také musí vycházet z reálných potřeb každodenního života. Baví mě všímat si, jak a proč lidé prostředí, ve kterém žijí, používají, zamýšlet se nad logikou uspořádání prostorů, použití materiálů a umístění předmětů.."