Klára Vratislavová

"Architektura je prostor, ve kterém žijeme. A dobrá architektura musí vycházet z našeho každodenního života, proto je pro mne vždy na začátku nejdůležitější pochopit budoucího uživatele stavby, kterou navrhujeme. Inspirací jsou mi často nejběžnější drobnosti a detaily, baví mě všímat si, jak lidé v prostředí žijí, zamýšlet se nad logikou uspořádání prostorů i použití materiálů. Mám ráda architekturu moderní, která však zároveň dokáže vycházet z místních tradic, je citlivá ke svému okolí i pokorná k přírodě."