8 AB Partizánske

Komerční a veřejné stavby
Užitná plocha
260 m2
Realizace
2020
Projektanti
Fotograf
Milan Hutera
Dodavatel
DAK s.r.o., Domesi Slovensko s.r.o.

Pre administratívnu budovu spoločnosti, ktorá sa zaoberá spracovaním dreva a výrobou palivového dreva, bol výber materiálu stavby jednoznačný.

Firemná identita

Drevo predstavuje integrálnu súčasť firemnej identity. Preto návrh sídla tejto firmy pracuje s drevom v rôznych podobách v interiéri aj exteriéri. Hlavným cieľom bolo vytvoriť zdravé a atraktívne pracovné prostredie pre zamestnancov.

/
Na prízemí sú umiestnené pracoviská väčšiny zamestnancov a kuchynka, ktorá je prepojená s vonkajšou terasou.
/
Na hornom podlaží sa nachádza zasadačka, pracovisko vedenia, archív a malá izba s terasou na ubytovanie pre vedenie v prípade potreby.

Drevo a betón

Cez obidve podlažia prechádza stena z pohľadového betónu, ktorá má nosnú aj akumulačnú funkciu. Stena je zároveň nosičom hlavného výrobného produktu firmy – palivového dreva, ktoré je usporiadané v gabiónových košoch. Centrálnym bodom celej budovy sú kachle umiestnené v centre budovy. Hlavným konštrukčným materiálom administratívnej budovy je kombinácia líniových konštrukčných prvkov a lepených drevených panelov Novatop, ktoré tvoria zároveň pohľadové plochy v interiéri. Súčasťou nosnej konštrukcie je aj betónová stena v centre dispozície.

Palivove drevo umiestnené v gabiónových košoch odkazujúce na hlavný výrobný produkt firmy/
/
Fasáda je tvorená obkladom zo smrekovcových lamiel a presklenými plochami.
Exteriérové tienenie presklených plôch chráni budovu pred prehrievaním. Väčšina technológií budovy je umiestnená na streche budovy, ktorá je zazelenená extenzívnou zeleňou.
Drevo je v rôznych podobách v interiéri aj exteriéri/
9
Další projekt

Ateliér Klánovice

Posuň