Katarína Geburová

"Kvalitná architektúra je súlad krásy, funkčnosti a rešpektu voči prostrediu. Drevo ako obnoviteľný zdroj je ideálnym stavebným materiálom, umožňuje kreatívne technické riešenia a poskytuje užívateľom príjemné zmyslové zážitky."