4 Landscape festival

Landscape festival dřevostavba
Komerční a veřejné stavby
Užitná plocha
18 m2
Realizace
2022
Fotograf
Tomáš Princ
Partner instalace
Taros Nova, a.s.

Cílem pavilonu I'm the future, wooden architecture, který jsme vytvořili v rámci pražského festivalu Landscape 2022 na průsečíku ulic Pernerova a Prvního pluku, je prezentovat moderní architekturu a stavby ze dřeva velkého měřítka v městském kontextu.

/
Jak probíhala stavba a co chceme instalací říct vysvětluje architekt Pavel Horák

Kontrast kontextu

Zajímavý je náboj, který vzniká při umístění do rozvojového území Prahy, kde vyvstává otázka, z čeho a jak budou nové budovy v tomto území stavěny? Jakou budou představovat zátěž pro své okolí při stavbě a provozu? Jakou uhlíkovou stopu za sebou zanechají? Dokážeme zamezit přehřívání nové zástavby? Jak se budou obyvatelé a uživatelé v nových budovách subjektivně cítit? Budeme mít i v budoucnu dostatek surovin na jejich stavbu, nebo se zdroje vyčerpají?

/
Jednoduchou instalací ze dřeva chceme odhalit krásu dřevěné architektury, v reálném měřítku, s využitím moderních technologií.

Dřevěnou architekturu vnímáme jako hybatele společenské změny nejen na poli udržitelnosti, ale také v oblasti sociální. Věříme, že dřevo je budoucností stavebnictví a chceme ukázat, že kolem něj přetrvává řada zbytečných předsudků a zakořeněných schémat.

Pavel Horák, Architekt
Detail dřevostavby
Celkový pohled
/
Návštěvníci Pavilonu mají možnost zažít a osahat si konstrukci dřevěné budovy z masivních CLT panelů a dřevěných lepených sloupů v reálném měřítku
Podhled
5
Další projekt

Josefův Důl

Posuň