28 SD Hájek

Komerční a veřejné stavby - Soutěže a návrhy
Užitná plocha
599 m2
Realizace
2020
Vizualizace
Michael Šilar
Vyhlašovatel
Mč Praha 22

Charakter návrhu spolkového domu pro městskou část Praha 22 vychází z podoby vesnických domů s nádvořím a stěnami oddělujícími soukromý prostor od ulice.

Venkovský charakter

Místní část Hájek je součástí městské části Praha 22, ale do dnešní doby si ponechala ryze venkovský charakter. Chyběl zde obecní prostor, kde by městská část mohla poskytnout zázemí spolkové činnosti, drobným sportovním aktivitám, pro pořádání veřejných diskusí, či zábavných akcí.

Variabilní prostor

Návrh rozděluje pozemek na zóny, které mohou sloužit různým účelům. Kolem celého objektu prochází dřevěná stěna, která v sobě skrývá otevírací vrata. Dům s nádvořím vytváří variabilní prostor, který se dělí na další menší části, které mohou být využívány zvlášť, či je možné je všechny plně propojit i s okolním prostředím. Nádvoří rozšiřuje objekt o další soukromý prostor, který se nabízí využít jako venkovní terasa se sezením, plocha na cvičení apod. Atrium je možné různými způsoby zastřešit, ať už se bude jednat o krytí tesařskými prvky či jen jednoduše rozkládacími slunečníky.

/
Volné prostranství nabízí rezervu, která může sloužit různým účelům
/
Způsob využití záleží jen na zvoleném vybavení pro danou příležitost; stoly, pódium, židle v hledišti, promítání, volný prostor na cvičení atd.
Z technického hlediska je spolkový dům navržený coby dřevostavba se sloupkovou konstrukcí na základové železobetonové desce. Fasáda má dřevěný obklad a bílý nátěr, ve vrchní štítové partii přírodní modřín. Součástí jsou velké prosklené plochy.
Fasáda má dřevěný obklad a bílý nátěr/
30
Další projekt

Freestyle

Posuň